รายละเอียดบริษัท

cchlogo-new

วันที่ก่อตั้ง

16/03/2497 จดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จึงใช่ฮะ
16/03/2552 แปรสภาพเป็น บริษัท จึงใช่ฮะ จำกัด

ผู้ถือหุ้น

ครอบครัวพสุภา
ทุนจดทะเบียน

4,000,000 บาท

ประเภทของธุรกิจ

ผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นทุกชนิด

เครื่องจักร

Leveller Line - 4 เครื่อง – ความหนา 0.20-6.00 มม., ความกว้าง 300-1550 มม.
Reshear – 4 เครื่อง – ความหนา 0.20-12.00 มม., ความกว้าง 3000 มม.
ปั้นจั่นยกของหนัก 16 ตัน – 2 เึครื่อง
ปั้นจั่นยกของหนัก 10 ตัน - 4 เึครื่อง
ตาชั่งน้ำหนักรถบรรทุก 50 ตัน – 1 เึครื่อง

ความสามารถในการผลิต

6,000 ตัน/เดือน

จำนวนพนักงาน

75 คน

Primary Competitive Advantage

การบริหารจัดการได้รับมาตราฐานสากล เปลี่ยนจาก ISO9001:2000 เป็น ISO9001:2008 เมื่อ 08/10/2010
สินค้ามีคุณภาพตามมาตราฐานสากล
Highly Competitive Prices